Södra Flygeln

Byggnadsår 1754. Södra Flygeln, som uppfördes av Anders Plomgren på den rivna 1600-talsflygelns plats, är ett timmerhus i rokoko med brutet valmat tak. Huset har stående – nu delvis framtagen - ytterpanel och omtalades i handlingarna rymma en förstuga, sal, kök och sex kamrar. Vinden hade en kupa åt söder.
Södra Flygeln är väl dokumenterad efter forskandet i de olika epokerna.
Mycket av originalsnickerier och plankgolv finns kvar från familjen Plomgren, så även kakelugnar i rokoko och barock, av vilka en anses komma från den Stenbockska huvudbyggnaden.
Under familjen Horns tid på 1770- och 80 talen fick flygeln gustavianska tapeter målade på väv samt vackra dörröverstycken och en bröstpanel i rumssviten mot söder. Exteriört skedde ingen förändring.
Johan Wibom hade efter köpet 1817 mest ägnat sig åt Gårdens ekonomibyggnader. På 1820-talet riktades intresset mot herrgårdens tre huvudhus och till bostad hade valts den av Plomgren och Horn så påkostade Södra Flygeln.
Wibom anpassade flygelns interiör till empiren enbart vad gällde väggmålningarna och lät den nya tidens mode täcka de då helt omoderna gustavianska dekorationerna. Dessa är dock i dag åter framtagna och rummen har återfått sin forna gustavianska stil. Av Karl-Johan-tidens väggmålningar har ändå två kunnat bevarats.
Mycket kan sägas om, vad som bör prioriteras från olika epoker i ett hus, som sovit en längre ”törnrosasömn”. Målsättningen har varit att med stor försiktighet restaurera huset till ursprungligt skick och samtidigt bevara så mycket som möjligt från olika smakriktningar.  Förhoppningsvis skulle idag både Plomgren, Horn och Wibom kunna känna igen sig i Södra Flygeln.