1300 - 1500-talet

Hufvudsta är känt sedan 1300-talet och hade många tidiga intressanta ägare. Gården låg då längre från Ulfsundafjärden. Namnet Hufvudsta (Hudásta) vittnar således om mycket hög ålder. På 1300-talet sa man Hudhastum, som senare blev Hufwudstadh och slutligen Hufvudsta. Namnet antas ursprungligen ha varit en sammansättning av mansnamnet Hudhe och det fornsvenska ordet stadher. Således var Hufvudsta ursprungligen Hudhes ställe (egendom). Källa: ”Huvudsta från början” av Tor Abrahamson.